Priser

  • Noen behandlinger er oppgitt med fra/til priser, og skyldes differensiering på tidsbruk og/eller produktmengde
  • Timer som ikke avbestilles innen 24 timer blir fakturert 50 % av verdien på behandlingen som er satt opp.